KONFEKT, DEN FORBUDTE EROTISKE TREENIGHET

En gang for veldig lenge siden, den gang menneskegudene sorgløst kastet sine gullterninger i gresset under Yggdrasils løvtak, var Kakao og Ambrosia gudenes føde, og selve symbolet på Matriarken, det skapende feminine. Hennes vidunderlige dufter og magiske sødme, talte taust til ham med naturens erotiske stemme. Han lyttet alltid til henne, enten hun kalte på ham, eller lot ham gå alene. Og hun vandret alltid, mildt ved hans side i naturens våkende favntak. Kakao gjemmer mange erotiske hemmeligheter, langt flere enn vi i dag vet om. Gjennom uminnelige tider, var kakao en viktig ingrediens i denne rituelle drikken. Ambrosiaen, Gudenes drikk, som bandt menneskegudene og naturen sammen i evige erotiske favntak. Lenge før vår tidsregning, i den tiden vi kaller den mørke tidsalder, gikk Ambrosiaens edle kunst tapt i Patriarkatets logiske orden. I dag lever den kun i mytene om disse erotiske ritualene, i symbolene, og i institusjonene i våre kulturer og samfunn. Ambrosia var en rituell drikk i en urgammel kult, og spilte en viktig rolle i all rituell erotisk initiering. Ambrosia var en blanding av hemmelighetsfulle frukter, og kakao fra bønner av de edleste kakaotrær, blandet med nektar så mørk rødbrun på farge, og med en duft så søt av urter, at den fikk noe vinaktig over seg. Dette var Matriarkatets tidsalder. Mannen hadde hverken lov eller evne til å ta initiativ i den erotiske handling. Det var kvinnen, det skapende feminine som skulle initiere det maskuline vesen i erotikkens hemmeligheter. Hun var skaperen, begynnelsen, det impulsive, frie feminine, og den sirkulære bevegelsen i naturen. I mannen bor det begrensende, det som balanserer naturens frie sirkulære bevegelse med linjer logikk, og binder det feminine sirkulære og de maskuline rette linjene sammen i kjemiens geometriske bevegelse, som utfolder naturens og universets fraktale spiraler i uendelige former av harmonisk liv. Berøring er magisk i vår fysiske verden. Men i vårt institusjonelle samfunn, berører vi hverandre alt for lite. Det er vel fordi vi som oftest forbinder berøring med sex. Sex er en forpliktende og regelbundet handling i våre kulturer, og i vår samfunnsdannelse. Derfor skaper vi symboler, som ekteskap og …